Misty infotech

Misty infotech – data entry sanskrit typing

Reported By: vishal Contact information: misty infotech delhi dhṛtarāṣṭra uvāca dharmakṣētrē kurukṣētrē samavētā yuyutsavaḥ. māmakāḥ pāṇḍavāścaiva kimakurvata sañjaya৷ dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṅ vyūḍhaṅ duryōdhanastadā. ācāryamupasaṅgamya rājā vacanamabravīt৷ atra śūrā mahēṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi. yuyudhānō virāṭaśca drupadaśca mahārathaḥ৷ yudhāmanyuśca vikrānta uttamaujāśca vīryavān. saubhadrō draupadēyāśca sarva ēva mahārathāḥ bhavānbhīṣmaśca karṇaśca kṛpaśca samitiñjayaḥ. aśvatthātmā vikarṇaśca saumadattistathaiva ca৷৷ anyē ca bahavaḥ …

Misty infotech – data entry sanskrit typing Read More »

Misty infotech – Data Entry farad company Misty infotech

Reported By: Vishal Contact information: Misty infotech Delhi हमने दिन रात काम किया ३ कंप्यूटर का काम हम लोगो ने ६ कंप्यूटर पे किया, फिर भी बोलता है,  य गलत है, वो गलत है, कभी खुद किया है, काम करके देख कितनी मेहनत लगती है, पूरा प्रोजेक्ट्स पूरा करने में , तूने फ्रॉड करने के …

Misty infotech – Data Entry farad company Misty infotech Read More »

Misty infotech ravi ranjan singh and sanoth singh big scammers – scammers they are big scammers. long time

Reported By: panday Contact information: misty infotech ravi ranjan singh and sanoth singh big scammers lucknow https:// www.mistyinfotech.net/ Ravi Ranjan Singh and Santosh Singh, directors of Misty Infotech, are motherfuckers and big scammers. The courtesan who works here is also responsible for their scam work. Jarkhan and Punjabi must be having sex there too, this …

Misty infotech ravi ranjan singh and sanoth singh big scammers – scammers they are big scammers. long time Read More »

Misty infotech – data entry proejcts

Reported By: kulkarni bheshma Contact information: misty infotech banglor https:// www.mistyinfotech.net मुझे इनके कंपनी के के एक इम्प्लॉय ने बताया कि इनके पास जो डाटा है, वो टोटल फेक है, वह किसी कंपनी से चुराया हुआ है ,जहां पर पहले काम करते थे, इनके पास कोई काम नहीं है टोटल फ्रॉड काम है, पूरा फ्रॉड …

Misty infotech – data entry proejcts Read More »

© 2023 Consumer Complaints Forum, Contact us via E-mail