Ongc

Ongc – rental payment

Ongc Reviews & Complaints Reported By: Nitinparmar210 Contact information: Ongc દલપતભાઈ ડાહ્યાભાઈ પરમાર રહે. ૭૩, ઘનશ્યામ નગર, લાલ બંગલા પાસે, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૨૬. મો. ૯૬૬૨૫૮૯૨૬૨ પ્રતિ મેનેજર શ્રી, ઓએનજીસી લી. અમદાવાદ. વિષય : જમીન સંપાદનના નાણાં મળવા બાબત ઉપરોક્ત વિષય અનુસંધાને જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે, અમારી મોજે-નાદેજ, તા. દસક્રોઇ, જી. અમદાવાદ ખાતે સર્વે નંબર. ૩૮૧/૧, …

Ongc – rental payment Read More »

© 2023 Consumer Complaints Forum, Contact us via E-mail