Buymymobil – Mbil

Reported By: അബ്ദുൽബഷീർ

Contact information:
Buymymobil ആഗ്ര ,ഉത്തർപ്രദേശ്
complaint lists.com
Order Number – BU22788001

ഞാൻ 18/2/2021 ന് Buy my mobil ൽ നിന്ന് ultron v 19 max 6GB Ram 128 GB intenal memmari എന്ന ഒരു പുതിയെമൊബൈൽഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും upi ട്രാൻസർ no S 2336991 വഴി 4299. അടക്കുകയും 2/3/2021 ന് എനിക്ക് ഒരു പഴയ ലോകൽ ഫോൺടെലിവറി ചെയ്യുകയും ചൈതു അതു മുതൽ ആ ഓടർ കേൻ സൽ ചെയ്യാനും പണം റീ ഫണ്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപെടുകയും കമ്പനി സൈറ്റിൽ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആനമ്പറുകൾ നിലവിലില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് കിട്ടുനത് . അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണം തിരിെകെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്
—————————————————-

How to file a complaint against Buymymobil?

* Go to page
* Write Buymymobil in company name section and write your complaint in detail
* Enter your personal information (email will not be published)
* Get refund / replacement / damages from Buymymobil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *